5   1 Like

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC

Location

Georgsgatan 18 A Helsingfors Finland 00120


About Business

Kompetenscentrumverksamheten är ett fortlöpande utvecklingsarbete med målet att länka samman praktik, forskning och undervisning inom det sociala området. (Lagen om kompetenscentrumverksamheten inom det sociala området nr. 1230/2001)

FSKC har som sitt geografiska verksamhetsområde alla svensk- och tvåspråkiga kommuner samt Åland.

FSKC organiserar bl.a. projektarbete i kommunerna, konsultation, kurser och seminarier.

FSKC skapar tillsammans med kommunerna regionala lösningar vid anordnandet av service inom det sociala området.

FSKC består av en kompetenscentrumbyrå och Mathilda Wrede-institutet i Helsingfors samt regional verksamhet.


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.