0   0 Likes

Barnavårdsföreningen

Barnavårdsföreningen

Location

Stenbäcksgatan 7 Helsingfors Finland 00250

Contact Info


About Business

STÄRKT FÖRÄLDRASKAP – BÄTTRE BARNDOM

Barnavårdsföreningen (BF) är Finlands äldsta barnskyddsorganisation grundad 1893. Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle. BF jobbar professionellt på svenska och finska med en personalstyrka på omkring 120 anställda.

Till Barnavårdsföreningen hör ett barnhem och flera daghem och eftisar i Helsingfors. Vi ger också stöd och råd till barn och familjer som upplever vardagen som utmanande, exempelvis på grund av skilsmässa eller neuropsykiatriska problem. Vi arbetar allt mer i skolorna för att stödja barns och ungas välmående där. Även Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö är en del av oss.

Vi betonar vikten av förebyggande åtgärder och vill stödja barn och föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Som Finlands enda svenska barnskyddsorganisation har vi ett särskilt ansvar att producera svenskspråkig service till barn och familjer. Dessutom fortbildar vi personal inom branschen.

* * * * * * *

VAHVEMPI VANHEMMUUS – PAREMPI LAPSUUS

Barnavårdsföreningen (BF) on Suomen vanhin lastensuojelujärjestö, perustettu 1893. Teemme asiantuntemuksella työtä paremman lapsuuden, vahvemman vanhemmuuden ja lapsiystävällisemmän yhteiskunnan puolesta, sekä ruotsiksi että suomeksi.

BF:ssä tuemme lapsia ja perheitä jotka kokevat arjen haastavaksi, esimerkiksi eron kohdatessa tai neuropsykiatristen vaikeuksien takia. Tarjoamme sijaishuoltoa Töölön lastenkodissa ja leiri- ja majoituspalveluita loma- ja kurssikeskus Högsandissa Hangossa. Tämän lisäksi meillä on ruotsinkielisiä päiväkoteja ja iltapäiväkerhoja Helsingissä. Teemme myös työtä ruotsinkielisissä kouluissa lasten ja nuorten tueksi.

Panostamme ennaltaehkäisevään työhön ja lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kohderyhmänä ovat ruotsin- ja suomenkieliset lapset, perheet ja alan ammattihenkilöstö. Yhdistyksellä on noin 120 työntekijää.


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.