0   0 Likes

LillaLuckan

LillaLuckan

Location

Simonsgatan 8 Helsingfors Finland 00100


About Business

LillaLuckan är ett nytt rum för barnkultur på svenska. Det finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och erbjuder barn, unga, föräldrar och pedagoger ett brett utbud av verksamhet med fokus på barnkultur. Bland annat ges scenkonst, musik, färgbad, konstverkstäder, föreläsningar och föräldrakaféer för allmänheten, skolor och daghem året runt. Det nya kulturrummet för barn ska vara öppet för alla i regionen och längre ifrån trots att hemadressen är Helsingfors.

Rummet erbjuder barn, unga, barnfamiljer, pedagoger och assistenter inom dagvård och skolvärld samt andra intressenter ett rum för kreativitet och fantasi.
Tillsammans med andra aktörer erbjuds kontinuerlig verksamhet under hela läsåret. LillaLuckan är öppen i samband med verksamheten i rummet.

Rummet som också kan användas av andra kulturaktörer strävar till att bli en mötesplattform för många olika organisationer som har barnens och kulturens väl i fokus.

Gilla också Luckan på facebook:

https://www.facebook.com/luckanhelsingfors?fref=ts


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.