0   0 Likes

Museo do Pobo Galego

Museo do Pobo Galego

Location

San Domingos de Bonaval s/n Santiago de Compostela Spain 15703

Opening Hours

Contact Info


About Business

A EXPOSICIÓN PERMANENTE

O Museo conta con salas permanentes dedicadas ao mar, aos oficios, ao campo, ao traxe, á música, ao hábitat e a arquitectura, á sociedade e á prensa e a imprenta. Dispón tamén de seccións de arqueoloxía e de arte. O criterio seguido na súa montaxe pretende conxugar nunha visión de síntese as distintas facetas que definen a cultura de Galicia. Lonxe de encerrar no ámbito físico do museo todo o complexo fenómeno cultural, téntase proporcionar un compendio da diversidade de Galicia, que sirva como referencia para a valoración das distintas manifestacións dentro do conxunto e para impulsar o interese polo coñecemento directo e a procura de alternativas de futuro para a tradición.


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.