0   0 Likes

Pedagogik vid Helsingfors universitet

Pedagogik vid Helsingfors universitet

Location

Brobergsterassen Helsingfors Finland


About Business

Då kanske studier i pedagogik är någonting för dig! Pedagogiken som vetenskap undersöker människans utveckling och lärande samt hur dessa processer främjas genom fostran och undervisning. Fokus ligger på individens livscykel och på de förändrings- och utvecklingsprocesser som sker i samhället.

Den här sidan är till för dig som intresserar dig för studier i pedagogik, för dig som studerat pedagogik på svenska vid Helsingfors universitet eller för dig som vill skapa nya kontakter och diskutera pedagogiska frågor på svenska.

På de här sidorna hittar du också aktuell information om de olika svenskspråkiga utbildningsprogrammen i pedagogik som ordnas vid Helsingfors universitet. Om du har frågor om ansökningsprocessen, de olika utbildningarnas innehåll eller bara allmänt undrar över vad pedagogiken har att erbjuda får du gärna ställa frågor på väggen eller skicka dem till adressen pedagogik-info@helsinki.fi


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.