0   0 Likes

VVS Föreningen i Finland

VVS Föreningen i Finland

Location

Cittertorget 5 Helsingfors Finland 00420

Contact Info


About Business

VVS Föreningen i Finland är grundad år 1936 och den har som sitt huvudsakliga ändamål att verka till förmån för den vvs-tekniska utvecklingen i vårt land.

Föreningen deltar på flera mässor i året för att dela ut information om bl.a. god ventilation och olika uppvärmningssätt till allmänheten. Vi producerar material på svenska om viktiga och aktuella saker inom branschen.

Vi hör tillsammans med SuLVI, Sisäilmayhdistys och LIVI till samarbetsorganet FINVAC ry. FINVAC representerar Finland i det nordiska VVS-förbundet (Scanvac) och branschens europeiska förbund (Rehva). De i det europeiska samarbetet deltagande organisationerna har tillsammans över 100 000 personmedlemmar. Den tilltagande internationaliseringen också inom vvs-branschen gör att kontakterna med utlandet blir allt viktigare.

Vi samarbetar tätt även med andra branschföreningar i Finland, som LVI-Tekniset Urakoitsijat och Talotekniikkateollisuus.

Föreningen har ca 650 medlemmar som tillhör någon av lokalavdelningarna. Sådana finns i Helsingfors, Norra Österbotten, Vasa, Västnyland, Åland och Östra Nyland. Lokalavdelningarna arrangerar egna till de lokala aktiviteterna anslutna program. På detta sätt kommer föreningsverksamheten nämare de enskilda medlemmarnas intressen och långa resor kan undvikas.

Enligt stadgarna skall föreningen främja medlemmarnas tekniska intresse och utbildning genom föredrag, exkursioner och kurser.

Till ordinarie medlem av föreningen kan inväljas inom branschen verksam person. Till juniormedlem kan inväljas person som bedriver studier vid teknisk läroanstalt. Till understödande medlem kan registrerat samfund inväljas.


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.