0   0 Likes

Valteri center för lärande och kompetens

Valteri center för lärande och kompetens

Location

Tenalavägen 15 Helsingfors Finland 00280


About Business

Valteri, Skilla kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång.

Valteri stöder närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Valteris tjänster kan rikta sig till enskilda barn och unga, deras lärare/skolpersonal eller en hel arbetsgemenskaps, kommuns eller ett områdes behov.

Vi erbjuder stöd för lärande och skolgång genom handlednings- och fortbildningstjänster inom:

- synnedsättning
- hörselnedsättning
- språkliga svårigheter
- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- utvecklingsstörning

Bekanta dig med vårt utbud och ställ gärna frågor. Tillsammans funderar vi ut en fungerande lösning för barnets eller den ungas skolgång och vardag!

Hos oss verkar VALTERI – skolan Skilla som är en skola för elever i behov av särskilt stöd.

Skilla finns både i Helsingfors och i Vasa.


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.