0   0 Likes

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy & KPCK

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy & KPCK

Location

Plac Kościeleckich 6 Bydgoszcz Poland 85-033

Opening Hours

Contact Info


Price Ratings : $

Parking : Private Lot


About Business

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy istnieje od 1954 roku. Jest instytucją finansowaną z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z biegiem czasu zmieniała się rola i zadania realizowane przez KPCK, które jednak zawsze dotykały profesjonalnej i amatorskiej sfery działalności kulturalnej.
Dziś, działając w realiach gospodarki rynkowej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy nawiązuje współpracę z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesowymi podejmując również szereg działań z zakresu menedżmentu i promocji kultury.

Placówka aktywna jest w dziedzinie muzyki, tańca, literatury, teatru i sztuki ludowej. Najważniejsze jej działania to organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki, Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica-Kobylniki, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Jarmarku Świętojańskiego, Międzynarodowego Dnia Tańca, Młodzieżowego Przeglądu Piosenki „Debiut”. Nie mniej ważna jest też prowadzona działalność edukacyjna i instruktorsko-metodyczna poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konferencji naukowych. Unikatowe w skali kraju Studio Ceramiki zajmuje się szeroko zakrojoną edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Działająca w strukturze KPCK Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej promuje lokalnych twórców, przygotowując comiesięczne wernisaże artystów ludowych, jarmarki oraz zajęcia z zakresu edukacji plastycznej. Pracownia Dziedzictwa Kulturowego zajmuje się badaniem i dokumentowaniem zabytków oraz poprzez wykłady, prelekcje i konkursy tematyczne, popularyzowaniem historii regionu wśród młodzieży. Centrum od roku 2015 jest koordynatorem Europejskich Dnie Dziedzictwa na woj. kujawsko-pomorskie. Pracownia Integracji Międzypokoleniowej za sprawą organizacji ogólnopolskich imprez artystycznych jest ważnym inicjatorem działań kulturalnych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest również odpowiedzialna za Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Akademię Sztuk Wszelakich. Od ponad 20 lat Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest wydawcą „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” – pisma poświęconego literaturze i sztuce, w którym publikują twórcy najwybitniejsi, m.in.: Julia Hartwig, Tadeusz Różewicz, Ryszard Krynicki, Stefan Chwin, a wcześniej w gronie autorów byli również polscy nobliści: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. Przy KPCK działa też Warsztat Terapii Zajęciowej, wspomagający terapię osób niepełnosprawnych poprzez ich zaangażowanie w sztukę. W 2015 roku został uruchomiony administrowany przez KPCK system informacji kulturalnej. Nowo powstały w ramach projektu portal kulturawzasiegu.pl - podparty systemem elektronicznego plakatu - dostarcza internaucie kompletnych, szczegółowych informacji o działalności kulturalnej instytucji marszałkowskich regionu. W roku 2015 w ramach finansowanego przez Urząd Marszałkowski remontu zabytkowej siedziby, Centrum otrzymało też Salon Hoffman – nową, wielofunkcyjną salę wystawienniczą.


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.