0   0 Likes

Setlementti Vestis - Settlement Vestis

Setlementti Vestis - Settlement Vestis

Location

Isokyläntie 46 Vaasa Finland 65280


About Business

Gerby-Västervik alueen yhdyskuntatyöryhmän aloitteesta on Vaasan Setlementtiyhdistyksellä ollut toimintaa Gerbyn alueella vuodesta 1996. Toiminta aloitettiin aluksi äideille ja lapsille suunnattuna toimintana Hellaksen majalla. Samanaikaisesti suunniteltiin RAY hakemusta ja rahoitus alueprojektiin saatiin kolmeksi vuodeksi. Vuodesta 2000 on toimintaa rahoitettu kaupungin toimeksiantosopimuksella ja erilaisten säätiöiden avustuksilla. Lisäksi Vestiksessä on Gerbyn yhdyskuntatyön aloitteesta aloitettu erilaisia projekteja joihin myöhemmin on saatu RAY rahoitusta esim. Arkipaja ja nuortenäitien Taimitarha projektit. Vestiksen toiminta on vuosien saatossa laajentunut kattamaan kaikki ikäluokat ja yhteistyö on entisestään tiivistynyt kaupungin eri hallintokuntien ja alueen järjestöjen kanssa.

Sedan år 1996 har Vasa Settlementförening haft verksamhet i Gerbyområdet, vilken startade på initiativ av samhällsarbetsgruppen i Gerby-Västervik. Verksamheten fungerade till en början vid Hellas stugan och riktade sig främst till mammor och barn på området. Samtidigt söktes understöd för verksamheten från RAY och projektet fick finansiering för 3 år framöver. Sedan år 2000 har verksamheten finansierats på uppdrag av staden och genom understöd från olika fonder och stiftelser. Vidare har det, på initiativ av samhällsarbetsgruppen, startat flera projekt på Vestis som sedan fått understöd av RAY, t.ex. Arkipaja och Taimitarha-projketet för unga mammor. Vestis verksamhet har expanderat under åren och täcker nu alla åldersgrupper, och samarbetet med stadens olika förvaltningsgrupper och områdets föreningar har intensifierats.


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.